GEGRONDE KLACHTEN

Waarom?

Omdat het het ministerie zal verdedigen!

 

MANA’S VOORZIENIGHEID

Het is een openbare ruimte om KLACHTEN te ONTVANGEN, vergelijkbaar met de PROVIDER OF JUSTICE, klachten zullen worden ANALYSEERD en niemand kan als SCHULDIG worden BESCHOFT totdat HET ANDERS BEWEZEN is.

 

De REGEL is echter:

Er kunnen geen aanklachten worden geaccepteerd tegen …

behalve met GETUIGEN

en als …

 

I Timoteüs 5

19 Accepteer geen beschuldiging tegen een ouderling, tenzij met twee of drie getuigen.

20 Berisp hen die in zonde leven in het bijzijn van allen, opdat ook anderen vrezen.

21 Ik belast u voor God, en … houd u aan deze dingen, en doe niets met partijdigheid.

 

Leider die betrapt wordt op RETALIATIE zal ZWAAR STRAFFEN, dit geldt voor beide gevallen:

1- als de beschuldiging vals is;

2- als de beschuldiging waar is.

 

Een echt voorbeeld:

Het is verschillende Pastors overkomen en zelfs een Getrouwde Bisschop, hij “nam het aas” van een vrouw en verschillende mensen zagen het en waren erg lastig, de Bsp stopte zelfs heel handig met het dragen van een “ring”.

Nou, hij werd ermee geconfronteerd -Respons – liefde zit in het hart en niet in een ring.

 

EVIDENTIEEL had deze bisschop een hart vol van ADULTERIE!

 

Maar hij verborg zich in het feit dat hij “wist” dat niemand hem zou aangeven.

Degenen die het waagden om hem aan te spreken, werden heel subtiel ONTROERD en als PROBLEEMMENSEN bij de Overste GERAPPorteerd.

 

OPLOSSING VOOR DE TOEKOMST

LEVERANCIER VAN MANA

 

KLACHTENBLAD

naam … de klacht …

WORDT GECENTROLEERD zonder mogelijkheid om VERWIJDERD en vergeten te worden.

 

# De ZONDE zal BEJUIST worden;

# Het Manna zal geheiligd worden, voor Gods gebruik.

 

GELDIGE KLACHTEN

# Gevallen van ZONDE tegen HEILIGHEID

# Gevallen van ZONDE tegen AUTORITEIT

 

GEVALLEN VAN ZONDE TEGEN AUTORITEIT

 

Let op: ze moeten ALTIJD gemeld worden

Zo’n zonde is de ZONDE VAN ACAN;

Het brengt schande, nederlaag voor de hele CONGREGATIE.

 

Voorbeelden van ZONDE in het midden van Diakenen:

– Tegen Kuriakos MUZIEK zijn, andere muziek buiten de Visie proberen te introduceren, GF Lessen niet gehoorzamen, tegen Tienden, Mana-Sat Offering spreken, Tegen het betalen voor het Trainingscentrum zijn….

 

MOET DRINGEND GEMELD WORDEN!

 Voorbeelden van ZONDE te midden van PASTOREN:

– Dezelfde die hierboven beschreven is, zendt “hints” tegen zijn Opziener, zendt “hints” tegen de Apostel, is bezig om gebROED te worden….

Hij MOET dringend ONTKENNEN WORDEN!

 

 De tactiek van Lucifer

 

was om met de Engelen te spreken.

Ze waren vrienden, ze belden elkaar, ze kenden elkaar ….

 

Hij mengde waarheden met leugens of INSUBMISSIE.

Hij keek naar de REACTIES

Engel die accepteerde – werd opnieuw bezocht

Engel die NIET accepteerde – werd afgewezen – nam wraak.

 

Spreuken 6

6 dingen die God verafschuwt

Maar de 7e, God HAAT ….

 

Voorbeelden van ZONDE in het midden van BISHOPS:

 Dezelfde als hierboven beschreven,

stuurt “hints” tegen zijn Opziener

stuurt “hints” tegen de Apostel

is in het proces van KERN

MOET ZO SNEL MOGELIJK AAN DE KAAK GESTELD WORDEN

 

REBELLEN – zij die opstand veroorzaken – slepen mensen met zich mee of proberen dat te doen

met het excuus dat hun Leider fout is of fouten heeft

Voorbeeld van Mirjam – kreeg Lepra.

 

DESTEREN – zij die het KONINKRIJK van GOD VERLATEN – pastors en zelfs bisschoppen.

 

MOORDENAARS – zij die, net als Numeri 14, altijd denken dat buiten beter is.

de mensen van de wereld machtiger zijn dan de Kerk

de mode van de samenleving is belangrijker dan de mode van de Bijbel – die verandert niet

Sociale zekerheid, medicijnen, enz. zijn machtiger dan de beloften van God.

 

LOBOS – komen de kerken binnen om te stelen wat niet van hen is.

Het zijn mensen die van een kerk zijn afgedwaald, slecht spreken en zelfs in opstand zijn gekomen, en er dan “vermomd” als vrienden heengaan en de indruk wekken dat “ze nog steeds van de kerk zijn”.

Maar de hele tijd hebben ze “Tweede Intenties” – om mensen af te wenden naar andere Kerken – of naar een veronderstelde Kerk die hij gaat openen.