DE ZENDINGSAFDELING

Het Internationaal Zendingscentrum is opgericht in 2009 met als DOEL het vormen, onderwijzen, trainen en discipelen van jonge mensen.

Vergelijkbaar met grote bedrijven die investeren in jonge mensen, begon het Internationaal Zendingscentrum met een klein aantal zendelingen en heeft nu meer dan honderd deelnemers.

De afdeling Zending heeft als doel:
– Mensen met een roeping van God OPLEIDEN en TRAINEN;
– Gods karakter in hen te BEVESTIGEN en ONTWIKKELEN;
– de zendelingen te BEGELEIDEN op hun weg met God en hen te helpen om te GROEIEN in karakter;

Alle zendelingen worden voortdurend getraind en regelmatig beoordeeld vanaf het moment dat ze worden aangenomen. Ze worden getraind op verschillende gebieden zoals:
– GEESTELIJK GEBIED;
– TECHNISCH GEBIED
– ADMINISTRATIEF GEBIED;
– KARAKTER;

WAT BETEKENT HET OM ZENDELING TE ZIJN?

Een zendeling is een persoon die uit vrije wil gehoorzaamt aan Gods roeping om het Evangelie van Jezus Christus te verspreiden overeenkomstig Marcus 16:15.

ZENDELING zijn is een ROEPING.
Een ZENDELING zijn is BEREID om God te dienen waar dat nodig is.

Als je een ZENDELING bent, begin je een nieuwe wandel met God waarin je:
– niet meer gehecht bent aan wereldse dingen;
– God tot jouw bron maakt;
– klaar staat om God te dienen waar dat nodig is;
– je aan je karakter werkt om een GOEDE GETUIGENIS te hebben naar mensen buiten toe;