Kruistochten

Zie campagnedata

Afrika - BISSCHOP CHRISTEL

Van: 15 september tot 24 september 2023

FAMILIE

Van: 28 september tot 28 oktober 2023

GOD VAN WONDEREN

Van: 2 november tot 2 december 2023

Afrika - APOSTEL JORGE TADEU

Van: 18 november tot 14 december 2023

STEL DOELSTELLINGEN IN HET LEVEN

Van: 18 januari tot 17 februari 2024