REVIVAL #1

1. INLEIDING
We leven in een hele mooie tijd in onze kerk.
Veel gelovigen kennen God zoals een baby zijn moeder kent, maar ze kennen God niet echt zoals Hij is.

We leren wat God leuk vindt en niet leuk vindt, wat God tolereert en niet tolereert.
Deze les is gericht op:
1- God kennen zoals Hij is;
2- deze waarheden in ons hart te wortelen.

Matteüs 7:21
Met dit vers zien we dat:
1- alleen zij die Gods wil doen, de hemel binnengaan;
2-Niet elke gelovige zal de hemel binnengaan;
3 – alleen zij die geen ongerechtigheid begaan gaan de hemel binnen;

Veel mensen zullen de hemel niet binnengaan omdat ze in ongerechtigheid leefden.

De basis van opwekking is begrijpen dat:
1-Er zijn dingen die God niet tolereert – zonden tegen Gods gezag;
2 – dingen die God wel tolereert – vleselijke zonden;
We moeten dan
1-stoppen met wat God niet tolereert;
2-tolereren wat God tolereert;

2-OORSPRONKELIJKE ZONDE
Genesis 1:16
De erfzonde was gelijk willen zijn aan God. Ongehoorzaamheid was slechts het gevolg.
God tolereert niet dat iemand zich met Hem wil vergelijken.

De duivel wilde Gods gelijke zijn. Hij werd trots en besloot dat hij God niet nodig had.

Sterven is niet naar de kist gaan. Sterven is gescheiden worden van God, niet eeuwig leven ontvangen.

Er zijn mensen die een God van zichzelf maken.
We zien dit tegenwoordig veel in de mensheid en God tolereert dit niet.

Ongerechtigheid is:
-niet sterven aan mezelf;
-niet toegeven dat God de allerhoogste Heer is;
-niet toegeven dat Hij de leiding heeft;
-niet toegeven dat God alles weet;
-niet toegeven dat God alle recht heeft om de mens te vertellen wat hij is en wat hij niet is;
-niet accepteren dat God het recht heeft om te zeggen wat waar is en wat een leugen;

De mens moet accepteren dat hij niet het middelpunt van de wereld is.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *