THE CHOSEN ONE'S SEMINARS - GENERAL SUMMARY

Tijdens dit seminar bezocht de Apostel verschillende plaatsen in Portugal, verschillende Europese landen en verschillende Afrikaanse landen.
Het was een bijzonder seminar!
Iedereen bereidde zich voor op dit Seminar van “DE UITverkorene
De Apostel Jorge Tadeu onderwees de mensen…:
– HOE GOD TE DIENEN
– in de KRACHT van de HEILIGE GEEST