1- Indien een persoon onregelmatigheden in de moraal of visie van de Manna Kerk waarneemt of daarvan kennis heeft, heeft hij/zij het recht een klacht in te dienen bij de Manna Ombudsman.

2 – Voor het indienen van de klacht gelden de volgende eisen

a) Anonimiteit van de indiener van de klacht is niet toegestaan.
b) De klager moet 2 of 3 getuigen voordragen volgens I Timoteüs 5:19.

3 – De klacht wordt alleen geaccepteerd op het officiële formulier dat voor dit doel is gemaakt.

4 – De klager moet zichzelf duidelijk identificeren zodat er contact met hem/haar kan worden opgenomen om een verklaring af te leggen wanneer de procedure wordt gestart.

5 – Als de klager aan alle bovenstaande eisen voldoet, moet hij/zij het formulier invullen.